Thông tin tuyển dụng
TUYỂN DỤNG "NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - PHẦN MỀM" TUYỂN DỤNG "NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - PHẦN MỀM"
(20/09/2017)


A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: Đồng Tháp/ TP. Hồ Chí Minh
    - Mức lương: theo hiệu quả công việc
    - Số lượng cần tuyển: 02
    ...