Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút"
(27/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút"
(27/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC"
(23/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đo độ hòa tan 14 cốc. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.