Sự kiện nổi bật
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT 
DƯƠNG LỊCH NĂM 2017 & TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017 & TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU
(15/12/2016)
Kính gởi Quý Khách hàng, Quý Đối tác và toàn thể CB.CNLĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO!
 
Công ty CP XNK Y tế DOMESCO xin thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu như sau:
DOMESCO - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2016 VÀ NGÀY HỘI HỌP MẶT
(TOWNHALL MEETING) VỚI ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN ABBOTT DOMESCO - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 VÀ NGÀY HỘI HỌP MẶT (TOWNHALL MEETING) VỚI ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN ABBOTT
(07/12/2016)

Ngày 06/12/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và Ngày hội họp mặt (Townhall Meeting) với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Abbott
DOMESCO - DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2016 DOMESCO - DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2016
(11/11/2016)

Với tầm nhìn chiến lược cùng những đột phá trong chỉ đạo, điều hành, sự chung tay góp sức của tập thể CB. CNLĐ, DOMESCO đã không ngừng vươn lên, từng bước khẳng định mình trên con đường hội nhập quốc tế và phát triển bền vững
DOMESCO - HOÀN THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM CHO CB.CNLĐ DOMESCO - HOÀN THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM CHO CB.CNLĐ
(01/11/2016)

Là một doanh nghiệp, sự thành công không chỉ thể hiện qua những con số doanh thu, lợi nhuận… mà còn thể hiện qua nét văn hóa ứng xử, phong cách làm việc của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp