Sự kiện nổi bật
DOMESCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 DOMESCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(21/04/2017)

Sáng ngày 21/04/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 & 1/5 NĂM 2017 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 & 1/5 NĂM 2017
(04/04/2017)
Kính gởi Quý Khách hàng, Đối tác và toàn thể CB.CNLĐ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO!

Công ty CP XNK Y tế DOMESCO xin thông báo về ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 như sau: